Organizacyjne

1. Zabiegi w Studio masażu Świat Masażu są wykonywane w godzinach: od poniedziałku do piątku 09:00-20:00, w soboty 09:00-15:00.

2. Wizyty mogą być rezerwowane i potwierdzane telefonicznie pod nr 786816208  (od poniedziałku do piątku w godz.9:00-21:00) lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@swiatmasazu.com.pl

3. Przy rezerwacji drogą elektroniczną prosimy o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu kontaktowego, a w przypadku realizacji kuponu promocyjnego – numeru i kodu kuponu.

4. O rezygnacji z wizyty uprzejmie prosimy informować przynajmniej 24 godziny wcześniej.

5. W przypadku osób umówionych na wizytę w ramach kuponu promocyjnego (zakupionego na portalu zakupów grupowych), odwołanie wizyty w terminie późniejszym niż 24 godziny przed umówioną godziną wizyty, a także odwołanie wizyty więcej niż jeden raz, powoduje utratę ważności kuponu.

6. W przypadkach losowych (np.choroba masażysty) zastrzegamy sobie możliwość odwołania wizyty w ustalonym terminie i zaproponowania nowych terminów wizyty.

7. Na umówioną wizytę prosimy przyjść kilka minut wcześniej, aby spokojnie przygotować się do masażu oraz zabieg rozpocząć i skończyć punktualnie.
8. Do czasu zabiegu wlicza się czas kąpieli.

9. W przypadku spóźnienia Klienta na wizytę o więcej niż 15 minut zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu, w szczególności jeżeli powodowałoby to opóźnienie rozpoczęcia zabiegu kolejnego Klienta. Masaż może być ewentualnie wykonany w czasie skróconym o czas spóźnienia, z zachowaniem ceny za pełny zabieg zgodnie z cennikiem.

10. W trosce o Państwa zdrowie, masażysta przed rozpoczęciem zabiegu przeprowadza z każdym nowym Klientem krótki wywiad w celu ustalenia ewentualnych przeciwwskazań do wykonania danego masażu.

11. Klientki będące w ciąży powinny bezwzględnie poinformować o tym masażystę na początku wizyty.

12. Opłata za zabieg wnoszona jest w recepcji przed jego wykonaniem.

13. Przyjmujemy płatności kartami płatniczymi, od kwot przekraczających 30 PLN.

Życzymy przyjemnego relaksu 🙂